Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργεί σαν νομικό πρόσωπο με έδρα τη Γενεύη.