Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδεριωτών ιδρύθηκε το 1975 στη Ζυρίχη. Σκοπός του ήταν η διατήρηση των εθίμων της Ελλάδας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λειτούργησε αρνητικά στην ενσωμάτωση των Λιβαδεριωτών στην κουλτούρα της Ελβετίας.

Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδεριωτών Ελβετίας