Ελληνική κοινότητα Ticino

Η ΤΙΤΣΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ιδρύθηκε το 1983 και είναι ο σύλλογος των Ελλήνων και όλων των φίλων του Τιτσίνο.