Ελληνική Κοινότητα Γενεύης

Το 1962, οι πρώτοι Έλληνες εγκατεστημένοι στη Γενεύη, απεφάσισαν να δημιουργήσουν την Ελληνική Κοινότητα, με πρωταρχικό μέλημα:-  την μόρφωση των παιδιών μας με βάση τα Ελληνικά πρότυπα, την μητρική μας γλώσσα και την πατρογονική ιστορική κληρονομιά μας, δίνοντάς τους εθνική ταυτότητα,

–  την σύσφιγξη των σχέσεων όλων των ελληνικών φορέων και φιλελλήνων της Γενεύης,

–  την πλατειά γνωριμία μεταξύ τους και συνεπώς την εξάπλωση του ελληνικού στοιχείου στη Γενεύη,-  την ψυχαγωγία τους μέσω διαφόρων εκδηλώσεων,

– την επίλυση διαφόρων προβλημάτων οικονομικής ή εθνικής υφής, καθώς και την δημιουργία της Ελληνικής Εκκλησίας στο Chambesy.